Home
W dzisiejszej sytuacji gospodarczej coraz trudniej jest zapewnić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Konkurencja, zmieniające się prawo, nowe technologie oraz ograniczenia finansowe wymuszają na firmie konieczność częstych zmian. Odpowiednią elastyczność i wydajność mogą osiągnąć jedynie przedsiębiorstwa z efektywnymi i niezawodnymi procesami. Umiejętność ciągłego odnawiania swoich procesów, oraz sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi tak aby wykorzystać maksimum możliwości nie jest chwilową modą. Jest koniecznością dla wszystkich firm chcących przynosić zyski i efektywnie reagować na zmieniające się warunki.

Aplikacja Qualiman jest nowoczesnym narzędziem służącym do pracy z dokumentami wykorzystywanymi w zarządzaniu organizacją przez procesy. Umożliwia kompleksową obsługę organizacji pod względem ich opracowywania, zarządzania oraz prezentacji. Zaimplementowany model HRM pozwala na dynamiczne wiązanie struktury stanowisk i kompetencji przedsiębiorstwa z przebiegiem wdrażanych procesów.

Usługi na bazie systemu Qualiman świadczy firma doradcza EnergSys.